Wednesday, February 28, 2024

Homeข่าวน่าสนใจเยาวชนฝึกอบรมค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์ "ค่ายลมหายใจไร้มลทิน รุ่นที่ 11"

เยาวชนฝึกอบรมค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์ “ค่ายลมหายใจไร้มลทิน รุ่นที่ 11”

มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ค่ายลมหายใจไร้มลทิน” รุ่นที่ 11 โดยมี อภิญญา ชมภูมาศ อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมฯ เพื่อรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตแก่เด็กและเยาวชน สร้างเครือข่ายเป็นแกนนำในการรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมในการทำความดี ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน   โดยมีเด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษา เครือข่ายเด็กและเยาวชนทั่วไป สมาชิกชมรมลมหายใจไร้มลทิน ร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 70 คน ณ โรงแรมเบลล่า บี เมื่อวันที่ 19–20 พฤษภาคม 2566

ผู้สนใจสามารถติดตามกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิ
“ลมหายใจไร้มลทิน” ได้ที่ lomhaijai.org dcy.go.th และ
facebook.com/LomhaijaiFoundation

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Most Popular

- Advertisment -
Recent Comments