Thursday, June 20, 2024
HomeDare To Beดูคาติไทยแลนด์จัดอบรมหลักสูตร Ducati Riding Experience Course

ดูคาติไทยแลนด์จัดอบรมหลักสูตร Ducati Riding Experience Course

 

IMG_4639

DRE Precision Course

คำว่าขี่รถเป็น กับขี่รถได้ ความหมายมันต่างกัน ดังที่เราจะเห็นบนท้องถนน บางคนขี่รถมานับสิบๆ ปี ไม่เคยมีอุบัติเหตุ แต่อีกมากมายที่มักจะเกิดอุบัติเหตุไม่เว้นเดือน ทั้งนี้ด้วยทักษะการขับขี่ที่ถูกต้อง จะมีส่วนสำคัญช่วยให้สามรถหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุได้ ยิ่งกับรถที่มีสมรรถนะสูงๆ เช่นรถ Ducati การที่จะข้ามจากรถเล็ก แล้วขึ้นมาขี่รถใหญ่ ทักษะและวิธีการควบคุม มีความแตกต่างกันเป็นอย่างมาก หากพลาดไปแม้เพียงแสี้ยววินาที ก็อาจจะเอาชีวิตไปทิ้งเปล่าๆ

IMG_4103

ด้วยเหตุนี้ดูคาติไทยแลนด์จึงได้มีการจัดอบรมหลักสูตร Ducati Riding Experience Course หรือ DRE Course  ภายใต้คอนเซปต์ Be Safe Be Cool เพื่อรณรงค์เรื่องการขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนน โดยจะมีการจัดอบรมหลักสูตร DRE Precision Course ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่สนใจการขับขี่รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ Ducati อย่างถูกต้องและปลอดภัย ซึ่งจะใช้ระยะเวลา 1 วันเต็ม โดยจัดขึ้นที่สนามมอเตอร์สปอร์ตพาร์ค สุวรรณภูมิ

IMG_4071

และในกิจกรรมครั้งนี้ www.autofreestyle.com ได้มีโอกาสได้เข้าร่วนใจการอบรมเสริมความรู้ และความเข้าในในการบังคับ ควบคุมรถจักรยานยนต์ให้ปลอดภัย โดยกิจกรรมหลักๆ จะ ต้องเข้าห้องเรียนในเรื่องของเทคนิคการขับขี่ ท่าทางและวิธีการที่ถูกต้อง จากนั้นในช่วงบ่ายจึงเป็นการฝึกในสนามทดสอบ เน้นการฝึกให้ทุกท่านต้องทำให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ก็เพื่อผู้ขับขี่รถ Ducati ทุกท่านจะได้ใช้รถให้เต็มสมรรถนะได้อย่างปลอดภัย

 

หลักสูตรการเรียน :  DRE Precision

สำหรับผู้ที่ใช้งานรถจักรยานยนต์ Ducati ในขั้นพื้นฐานได้ หรือมีการใช้งานในชีวิตประจำวันอยู่เป็นประจำ แต่ต้องการเพิ่มพูนทักษะการควบคุมรถจักรยานยนต์ที่สูงขึ้นเพื่อให้ขับขี่และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยจะมีการปฏิบัติการขับขี่ในรูปแบบสถานีต่างๆที่มีการใช้ทักษะที่แตกต่างกันออกไป รวมถึงการได้ขับขี่ลักษณะ Free Run ที่เป็นการรวบรวมสิ่งที่ผู้รับการอบรมให้นำมาใช้ในการประมวลความรู้และความเข้าใจสำหรับทักษะการขับขี่ที่สูงขึ้น

IMG_4116

 • การเตรียมตัวก่อนการขับขี่ (Pre-riding preparation)
 • การเลือกใช้อุปกรณ์การขับขี่ได้อย่างเหมาะสม และ ปลอดภัย (Right selection of riding gears)
 • หลักการทำงานของรถจักรยานยนต์เบื้องต้น (The basic knowledge of motorcycle)
 • การตรวจเช็ครถจักรยานยนต์เบื้องต้น ก่อนการขับขี่ (Motorcycle condition checking prior to riding)
 • แนะนำพื้นฐานการขับขี่ และปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม (Advice to appropriate riding)
 • การควบคุมรถในโค้ง (Motorcycle control in curves and bends)
 • การประเมิน และ แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า (On road evaluation and emergency handling)

IMG_4170

การอบรมแม้จะเป็นระยะเวลาเพียง 1วัน แต่ด้วยความรู้และความสามารถของครูฝึก(โดยครูฝึกที่ผ่านการอบรมจากหลักสูตร DRE ที่ประเทศอิตาลี ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าทางลูกค้าจะได้ประสบการณ์ที่ดีในการขับขี่ต่อไป) ทำให้สามารถจะดึงและแก้ไขจุดบกพร่องของผู้ฝึกให้อยู่ในลักษณะที่ถูกต้อง ซึ่งกิจกรรม DRE Precision Course ณ สนาม Motor Sport Park สุวรรณภูมิ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา จัดโดย Ducati Ratchaphruek เพื่อเสริมทักษะการขับขี่ให้กับลูกค้า ที่ชื่นชอบการขี่รถ BigBike ที่เป็นรถ Ducati ให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น

สุดท้ายต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ดูคาติไทยแลนด์ และครูฝึกทุกท่านที่ให้ความรู้อันมีค่าในครั้งนี้ครับ

 

IMG_4061 IMG_4072 IMG_4096 IMG_4135 IMG_4144 IMG_4145 IMG_4151 IMG_4164 IMG_4171 IMG_4191 IMG_4193 IMG_4236 IMG_4279 IMG_4326 IMG_4338 IMG_4411 IMG_4419 IMG_4438 IMG_4469 IMG_4472 IMG_4478 IMG_4732 IMG_4747 IMG_4797 IMG_4832 IMG_4841

 

 

 

 

 

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

- Advertisment -
ดูคาติไทยแลนด์จัดอบรมหลักสูตร Ducati Riding Experience Course

 

IMG_4639

DRE Precision Course

คำว่าขี่รถเป็น กับขี่รถได้ ความหมายมันต่างกัน ดังที่เราจะเห็นบนท้องถนน บางคนขี่รถมานับสิบๆ ปี ไม่เคยมีอุบัติเหตุ แต่อีกมากมายที่มักจะเกิดอุบัติเหตุไม่เว้นเดือน ทั้งนี้ด้วยทักษะการขับขี่ที่ถูกต้อง จะมีส่วนสำคัญช่วยให้สามรถหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุได้ ยิ่งกับรถที่มีสมรรถนะสูงๆ เช่นรถ Ducati การที่จะข้ามจากรถเล็ก แล้วขึ้นมาขี่รถใหญ่ ทักษะและวิธีการควบคุม มีความแตกต่างกันเป็นอย่างมาก หากพลาดไปแม้เพียงแสี้ยววินาที ก็อาจจะเอาชีวิตไปทิ้งเปล่าๆ

IMG_4103

ด้วยเหตุนี้ดูคาติไทยแลนด์จึงได้มีการจัดอบรมหลักสูตร Ducati Riding Experience Course หรือ DRE Course  ภายใต้คอนเซปต์ Be Safe Be Cool เพื่อรณรงค์เรื่องการขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนน โดยจะมีการจัดอบรมหลักสูตร DRE Precision Course ซึ่งเป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่สนใจการขับขี่รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ Ducati อย่างถูกต้องและปลอดภัย ซึ่งจะใช้ระยะเวลา 1 วันเต็ม โดยจัดขึ้นที่สนามมอเตอร์สปอร์ตพาร์ค สุวรรณภูมิ

IMG_4071

และในกิจกรรมครั้งนี้ www.autofreestyle.com ได้มีโอกาสได้เข้าร่วนใจการอบรมเสริมความรู้ และความเข้าในในการบังคับ ควบคุมรถจักรยานยนต์ให้ปลอดภัย โดยกิจกรรมหลักๆ จะ ต้องเข้าห้องเรียนในเรื่องของเทคนิคการขับขี่ ท่าทางและวิธีการที่ถูกต้อง จากนั้นในช่วงบ่ายจึงเป็นการฝึกในสนามทดสอบ เน้นการฝึกให้ทุกท่านต้องทำให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ก็เพื่อผู้ขับขี่รถ Ducati ทุกท่านจะได้ใช้รถให้เต็มสมรรถนะได้อย่างปลอดภัย

 

หลักสูตรการเรียน :  DRE Precision

สำหรับผู้ที่ใช้งานรถจักรยานยนต์ Ducati ในขั้นพื้นฐานได้ หรือมีการใช้งานในชีวิตประจำวันอยู่เป็นประจำ แต่ต้องการเพิ่มพูนทักษะการควบคุมรถจักรยานยนต์ที่สูงขึ้นเพื่อให้ขับขี่และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยจะมีการปฏิบัติการขับขี่ในรูปแบบสถานีต่างๆที่มีการใช้ทักษะที่แตกต่างกันออกไป รวมถึงการได้ขับขี่ลักษณะ Free Run ที่เป็นการรวบรวมสิ่งที่ผู้รับการอบรมให้นำมาใช้ในการประมวลความรู้และความเข้าใจสำหรับทักษะการขับขี่ที่สูงขึ้น

IMG_4116

 • การเตรียมตัวก่อนการขับขี่ (Pre-riding preparation)
 • การเลือกใช้อุปกรณ์การขับขี่ได้อย่างเหมาะสม และ ปลอดภัย (Right selection of riding gears)
 • หลักการทำงานของรถจักรยานยนต์เบื้องต้น (The basic knowledge of motorcycle)
 • การตรวจเช็ครถจักรยานยนต์เบื้องต้น ก่อนการขับขี่ (Motorcycle condition checking prior to riding)
 • แนะนำพื้นฐานการขับขี่ และปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม (Advice to appropriate riding)
 • การควบคุมรถในโค้ง (Motorcycle control in curves and bends)
 • การประเมิน และ แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า (On road evaluation and emergency handling)

IMG_4170

การอบรมแม้จะเป็นระยะเวลาเพียง 1วัน แต่ด้วยความรู้และความสามารถของครูฝึก(โดยครูฝึกที่ผ่านการอบรมจากหลักสูตร DRE ที่ประเทศอิตาลี ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าทางลูกค้าจะได้ประสบการณ์ที่ดีในการขับขี่ต่อไป) ทำให้สามารถจะดึงและแก้ไขจุดบกพร่องของผู้ฝึกให้อยู่ในลักษณะที่ถูกต้อง ซึ่งกิจกรรม DRE Precision Course ณ สนาม Motor Sport Park สุวรรณภูมิ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา จัดโดย Ducati Ratchaphruek เพื่อเสริมทักษะการขับขี่ให้กับลูกค้า ที่ชื่นชอบการขี่รถ BigBike ที่เป็นรถ Ducati ให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น

สุดท้ายต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ดูคาติไทยแลนด์ และครูฝึกทุกท่านที่ให้ความรู้อันมีค่าในครั้งนี้ครับ

 

IMG_4061 IMG_4072 IMG_4096 IMG_4135 IMG_4144 IMG_4145 IMG_4151 IMG_4164 IMG_4171 IMG_4191 IMG_4193 IMG_4236 IMG_4279 IMG_4326 IMG_4338 IMG_4411 IMG_4419 IMG_4438 IMG_4469 IMG_4472 IMG_4478 IMG_4732 IMG_4747 IMG_4797 IMG_4832 IMG_4841

 

 

 

 

 

 

RELATED ARTICLES