Friday, June 21, 2024
Homeปุจฉาหาคำตอบ‘ดูปองท์’ ลุยขยายลูกค้าสีสูตรน้ำ DuPont Cromax Pro

‘ดูปองท์’ ลุยขยายลูกค้าสีสูตรน้ำ DuPont Cromax Pro

นายสิทธิศักดิ์ อนันตประยูร (ที่ 3 จากซ้าย)  ผู้บริหารธุรกิจสีพ่นซ่อมรถยนต์ บริษัท ดูปองท์ (ประเทศไทย) จำกัด  มอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีให้แก่ นายประณัย  พร
ประภา  (ที่4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยาม เอสแบรนด์ จำกัด ในโอกาสเปิดศูนย์ซ่อมบำรุงสีและตัวถังรถยนต์ ด้วยเทคโนโลยีการซ่อมสีภายใน 60 นาที ด้วยผลิตภัณฑ์สีพ่นซ่อมรถ
ยนต์สูตรน้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้แบรนด์ DuPontTM Cromax? Pro   เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้าที่ดีขึ้น

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

- Advertisment -
‘ดูปองท์’ ลุยขยายลูกค้าสีสูตรน้ำ DuPont Cromax Pro

นายสิทธิศักดิ์ อนันตประยูร (ที่ 3 จากซ้าย)  ผู้บริหารธุรกิจสีพ่นซ่อมรถยนต์ บริษัท ดูปองท์ (ประเทศไทย) จำกัด  มอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีให้แก่ นายประณัย  พร
ประภา  (ที่4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยาม เอสแบรนด์ จำกัด ในโอกาสเปิดศูนย์ซ่อมบำรุงสีและตัวถังรถยนต์ ด้วยเทคโนโลยีการซ่อมสีภายใน 60 นาที ด้วยผลิตภัณฑ์สีพ่นซ่อมรถ
ยนต์สูตรน้ำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้แบรนด์ DuPontTM Cromax? Pro   เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้าที่ดีขึ้น

RELATED ARTICLES