Thursday, June 20, 2024
Homeข่าวน่าสนใจบริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ส่งมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ส่งมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ส่งมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ แก่โรงพยาบาลนาดี จังหวัดปราจีนบุรี นำโดย มร. เออิจิ โอกาวะ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ สายงานผลิต มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย พร้อมด้วย นางพัชรี โฆษิตวรกิจกุล (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานห่วงโซ่อุปทาน มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ร่วมส่งมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ แก่โรงพยาบาลนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ภายใต้โครงการ ‘Solar For Lives : พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า’ เพื่อมุ่งสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดในด้านสาธารณสุขและส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวสู่สังคมคาร์บอนเป็นกลาง โดยมี นางวิไลรัตน์
โยธาพันธ์(ซ้ายสุด) หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลนาดี เป็นตัวแทนรับมอบพร้อมด้วย นายทนงค์ ดวงมุกพะเนาว์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดปราจีนบุรี นายธรรมรัฏฐ์ งามแสง (ที่5 จากซ้าย) นายอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี และ นายนำพล โพธิวงศ์ (ที่ 5 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยานจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งที่ 9 ภายใต้โครงการ ‘Solar For Lives : พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า’ รวมทั้งติดตั้งระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์
ให้แก่โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศไปแล้วทั้งสิ้น 450 กิโลวัตต์ ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า 270 ตันต่อปี ด้วยงบกว่า 14.4 ล้านบาท พร้อมมุ่งเดินหน้าส่งมอบพลังงานสะอาดให้แก่โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ 40 แห่ง ภายใน 10 ปี

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

- Advertisment -
บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ส่งมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ส่งมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ แก่โรงพยาบาลนาดี จังหวัดปราจีนบุรี นำโดย มร. เออิจิ โอกาวะ (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ สายงานผลิต มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย พร้อมด้วย นางพัชรี โฆษิตวรกิจกุล (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานห่วงโซ่อุปทาน มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ร่วมส่งมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ แก่โรงพยาบาลนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ภายใต้โครงการ ‘Solar For Lives : พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า’ เพื่อมุ่งสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดในด้านสาธารณสุขและส่งเสริมให้ประเทศไทยก้าวสู่สังคมคาร์บอนเป็นกลาง โดยมี นางวิไลรัตน์
โยธาพันธ์(ซ้ายสุด) หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลนาดี เป็นตัวแทนรับมอบพร้อมด้วย นายทนงค์ ดวงมุกพะเนาว์ (ที่ 2 จากซ้าย) รองนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดปราจีนบุรี นายธรรมรัฏฐ์ งามแสง (ที่5 จากซ้าย) นายอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี และ นายนำพล โพธิวงศ์ (ที่ 5 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยานจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแห่งที่ 9 ภายใต้โครงการ ‘Solar For Lives : พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า’ รวมทั้งติดตั้งระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์
ให้แก่โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศไปแล้วทั้งสิ้น 450 กิโลวัตต์ ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า 270 ตันต่อปี ด้วยงบกว่า 14.4 ล้านบาท พร้อมมุ่งเดินหน้าส่งมอบพลังงานสะอาดให้แก่โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ 40 แห่ง ภายใน 10 ปี

RELATED ARTICLES