Thursday, June 20, 2024
Homeข่าวน่าสนใจฟอร์ดสานต่อโครงการ “เปลี่ยนความรู้...สู่อาชีพ”

ฟอร์ดสานต่อโครงการ “เปลี่ยนความรู้…สู่อาชีพ”

ฟอร์ดลงนามความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ สานต่อโครงการ “เปลี่ยนความรู้…สู่อาชีพ” ประจำปี 2566 มอบทุนการศึกษาและฝึกอบรม จำนวน 27 ทุน รวม 2,000,000 บาท พร้อมหุ่นยนต์ที่เคยใช้ประกอบรถยนต์ที่โรงงานฟอร์ด ไทยแลนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง (เอฟทีเอ็ม)  เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคสายงานช่างเมคคาทรอนิกส์และช่างยนต์ ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือช่างที่ฟอร์ดออกแบบร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เพื่อขับเคลื่อนอาชีวศึกษาไทยสู่แรงงานทักษะขั้นสูง โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สัมผัสประสบการณ์เรียนรู้ ทั้งภาคทฤษฎีในห้องเรียน และภาคปฏิบัติที่โรงงานเอฟทีเอ็ม และศูนย์บริการฟอร์ด ที่จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นเวลา 2 ปี 

ในปีนี้มีผู้ได้รับทุนโครงการ “เปลี่ยนความรู้…สู่อาชีพ” ในสายงานช่างเมคคาทรอนิกส์ทั้งหมด 9 คน โดยแบ่งเป็นพนักงาน 3 คน บุตรของพนักงานอีก 3 คน และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบอีก 3 คน สำหรับสายงานด้านช่างยนต์นั้น มีนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบเข้าร่วมโครงการ คน นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาที่ได้รับทุนต่อเนื่องจากปีที่แล้วในทั้งสองสาขาอีก 13 คน

ทุนการศึกษาโครงการ “เปลี่ยนความรู้…สู่อาชีพ” เป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นของฟอร์ด ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความสำคัญต่อลูกค้าให้ครอบคลุมทุกด้าน เริ่มจากการผลิตรถที่มีคุณภาพจากโรงงานที่ใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ไปจนถึงการมอบประสบการณ์การเป็นเจ้าของรถยนต์ฟอร์ดที่ดีเยี่ยมด้วยการนำเสนอนวัตกรรมการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อดูแลและมอบความสะดวกสบายให้กับลูกค้าฟอร์ดเสมือนคนในครอบครัว โดยนับตั้งแต่โครงการนี้ได้เริ่มขึ้นในปี 2560 ฟอร์ด ได้มอบทุนการศึกษาให้กับพนักงานฟอร์ด และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบแล้วถึง 61 คน รวมเป็นเงินทุนการศึกษากว่า 6,484,000 บาท โดยมีนักศึกษาสาขาแมคคาทรอนิกส์ที่สำเร็จการศึกษาจากโครงการและเข้าทำงานที่โรงงานเอฟทีเอ็มแล้ว 13 คน และมีนักศึกษาสาขาช่างยนต์เข้าทำงานกับผู้จัดจำหน่ายแล้ว คน

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

- Advertisment -
ฟอร์ดสานต่อโครงการ “เปลี่ยนความรู้…สู่อาชีพ”

ฟอร์ดลงนามความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ สานต่อโครงการ “เปลี่ยนความรู้…สู่อาชีพ” ประจำปี 2566 มอบทุนการศึกษาและฝึกอบรม จำนวน 27 ทุน รวม 2,000,000 บาท พร้อมหุ่นยนต์ที่เคยใช้ประกอบรถยนต์ที่โรงงานฟอร์ด ไทยแลนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง (เอฟทีเอ็ม)  เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคสายงานช่างเมคคาทรอนิกส์และช่างยนต์ ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาฝีมือช่างที่ฟอร์ดออกแบบร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เพื่อขับเคลื่อนอาชีวศึกษาไทยสู่แรงงานทักษะขั้นสูง โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สัมผัสประสบการณ์เรียนรู้ ทั้งภาคทฤษฎีในห้องเรียน และภาคปฏิบัติที่โรงงานเอฟทีเอ็ม และศูนย์บริการฟอร์ด ที่จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นเวลา 2 ปี 

ในปีนี้มีผู้ได้รับทุนโครงการ “เปลี่ยนความรู้…สู่อาชีพ” ในสายงานช่างเมคคาทรอนิกส์ทั้งหมด 9 คน โดยแบ่งเป็นพนักงาน 3 คน บุตรของพนักงานอีก 3 คน และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบอีก 3 คน สำหรับสายงานด้านช่างยนต์นั้น มีนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบเข้าร่วมโครงการ คน นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาที่ได้รับทุนต่อเนื่องจากปีที่แล้วในทั้งสองสาขาอีก 13 คน

ทุนการศึกษาโครงการ “เปลี่ยนความรู้…สู่อาชีพ” เป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นของฟอร์ด ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความสำคัญต่อลูกค้าให้ครอบคลุมทุกด้าน เริ่มจากการผลิตรถที่มีคุณภาพจากโรงงานที่ใช้เทคโนโลยีในการผลิตที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ไปจนถึงการมอบประสบการณ์การเป็นเจ้าของรถยนต์ฟอร์ดที่ดีเยี่ยมด้วยการนำเสนอนวัตกรรมการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อดูแลและมอบความสะดวกสบายให้กับลูกค้าฟอร์ดเสมือนคนในครอบครัว โดยนับตั้งแต่โครงการนี้ได้เริ่มขึ้นในปี 2560 ฟอร์ด ได้มอบทุนการศึกษาให้กับพนักงานฟอร์ด และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบแล้วถึง 61 คน รวมเป็นเงินทุนการศึกษากว่า 6,484,000 บาท โดยมีนักศึกษาสาขาแมคคาทรอนิกส์ที่สำเร็จการศึกษาจากโครงการและเข้าทำงานที่โรงงานเอฟทีเอ็มแล้ว 13 คน และมีนักศึกษาสาขาช่างยนต์เข้าทำงานกับผู้จัดจำหน่ายแล้ว คน

RELATED ARTICLES