Share

ฟอร์ด ประเทศไทย คว้ารางวัล “องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2560”

 

ฟอร์ด ประเทศไทย คว้ารางวัล องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2560” จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ต่อเนื่องเป็นที่โดยมีนางสาวสุขกมล โสภาโชติ (ซ้าย) ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฟอร์ด ไทยแลนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง (FTM) เป็นตัวแทนรับมอบรางวัล จากพลตำรวจเอก

อนันตพร กาญจนรัตน์ (ขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2560 ณ ฮอลล์ 1 – 2  อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆ นี้

 

ฟอร์ด ประเทศไทย ตระหนักและให้ความสำคัญในการดำรงชีวิตของผู้พิการในปัจจุบัน โดยได้ให้การสนับสนุนและความช่วยเหลือแก่ผู้พิการในด้านต่างๆ โดยโรงงานฟอร์ด ไทยแลนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง (FTM) ได้ให้การสนับสนุนผู้พิการให้ได้เข้ามาจำหน่ายสินค้าภายในโรงงานต่อเนื่องหลายปี รวมไปถึงการจัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมและช่วยเหลือผู้พิการ อาทิ จัดเลี้ยงอาหาร ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย และบริจาคสิ่งของเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้พิการ

Leave a Comment