Friday, April 12, 2024

HomeUncategorizedมิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICEEE 2019

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICEEE 2019

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด โดย นายจารุกร เรืองสุวรรณ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักวางแผนผลิตภัณฑ์ ร่วมการเสวนาในหัวข้อ “เทคโนโลยีเพื่อการแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน” ที่งานประชุมวิชาการนานาชาติ The 6th International Conference on Engineering, Energy and Environment (ICEEE 2019) ที่จัดขึ้นโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์

นายจารุกร ได้ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ด้านสิ่งแวดล้อมในระดับโลกของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ‘Environment Vision 2020’ ที่มุ่งมั่นขับเคลื่อนภายใต้กรอบการทำงาน 3 ประการ ได้แก่ 1. ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2. การดำเนินธุรกิจเพื่อยกระดับสู่สังคมแห่งยานยนต์พลังงานไฟฟ้าและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 3. สร้างสรรค์คุณค่าเพื่อสังคม โดยในปัจจุบัน มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ถือเป็นผู้นำนวัตกรรมด้านเทคโนโลยียานยนต์ประเภทปลั๊กอินไฮบริด และ เดนโด ไดร์ฟ เฮ้าส์ (ในภาษาญี่ปุ่น “เดน” หมายถึง “ไฟฟ้า” และ “โด” หมายถึง “การขับขี่”)

เดนโด ไดร์ฟ เฮ้าส์ คือชุดระบบสำหรับที่พักอาศัยซึ่งประกอบด้วยรถ มิตซูบิชิ เอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวีและอุปกรณ์ชาร์จไฟฟ้าแบบสองทิศทางซึ่งสามารถทำได้ทั้งการจ่ายและรับกระแสไฟฟ้าระหว่างยานพาหนะและที่พักอาศัย (V2H Charging Device) แผงโซลาร์เซลล์ และแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จซ้ำได้สำหรับใช้ในที่พักอาศัย เดนโด ไดร์ฟ เฮ้าส์ ช่วยให้สามารถใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากที่พักอาศัยเพื่อชาร์จยานพาหนะ และในทางกลับกันยังสามารถจ่ายพลังงานไฟฟ้าจากยานพาหนะกลับสู่ที่พักอาศัยได้ จึงเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของ โดยช่วยลดการบริโภคพลังงานและประหยัดค่าใช้จ่าย พร้อมเป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน และยังใช้ประโยชน์อื่นๆ ได้อีกมาก

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Most Popular

- Advertisment -
Recent Comments