Saturday, July 20, 2024
Homeไปไหนมาวันหยุดนี้ไปเที่ยวชม โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ กันเถอะ

วันหยุดนี้ไปเที่ยวชม โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ กันเถอะ

วันหยุดหลายๆ วันนี้ ตั้งใจจะไปเที่ยวที่ไหนกันดะ  หลายท่านคงนึกถึงทะเลสีคราม หรือหนีร้อนไปเที่ยวต่างประเทศ จะไปไหนก็ได้ แต่ถ้ามีโอกาสหรือยังไม่รู้จะไปที่ไหน อยากจะขอแนะนำสถานที่ที่จะให้ความรู้แก่ตัวเรา ให้ข้อคิดถึงการดำรงชีวิต ให้ความร่มเย็นแก่จิตใจ และที่สำคัญ ทำให้เราได้รู้จักกับคำว่า “พอเพียง”อย่างแท้จริง

ขับรถชิลๆ จากกรุงเทพฯ ไป โครงการช่างหัวมัน  ใช้เวลาไม่นานแค่ชั่วโมงกว่าๆ เท่านั้น ถ้าไม่รู้จักทางลัดทางเร็ว ก็ให้ใช้เส้นทางที่จะไปยังเขื่อนแก่งกระจาน ผ่าน อำเภอท่ายาง พอเข้าไปถึงวงเวียน ก็จะมีป้ายบอกทางไปยัง โครงการช่างหัวมัน ขับไปเรื่อยๆ ไม่หลงแน่นอนค่ะ เพราะทางแยกน้อย ป้ายบอกทางชัดเจน พอเข้าไปถึง ก็เอารถเข้าไปจอดยังลานจอดรถด้านหน้า

การเข้าชมโรงการช่างหัวมัน ขอแนะนำว่าควรจะสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ก่อน จะได้ให้เขาอธิบายถึงข้อมูลรายละเอียดได้อย่างชัดเจน ไม่ต้องไปเดินดูโดยไม่รู้อะไรเลย  นอกจากนั้นเรายังสามารถขอใช้รถจักรยาน เพื่อขี่ชมในพื้นที่บริเวณโครงการช่างหัวมันได้ เพียงมีบัตรประชาชนไปแลก หาคันที่เหมาะกับเรา แล้วขี่ชมไปเรื่อยๆ

เวลาที่เหมาะแก่การเข้าชมโครงการ ช่างหัวมัน ฯ เนื่องจากพื้นที่โครงการส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่โล่งแจ้ง เพื่อให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชชนิดต่างๆ ดังนั้น เวลาที่เหมาะสำหรับการขี่จักรยานชม ควรจะเป็นช่วงเช้า กับ เย็นๆ

 

สิ่งที่เห็น และสิ่งที่สัมผัสได้ จากการชมโครงการช่างหัวมันฯ ในวันนั้น ทำให้เรารู้สึกว่า การดำรงชีวิตนั้น ไม่จำเป็นจะต้องอาศัยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายอะไร ไม่ต้องมีรถราคาแพงๆ ไม่จำเป็นต้องสรรหาอาหารให้มากมาย แค่เรากินในสิ่งที่ปลูกและปลูกในสิ่งที่กิน ที่เหลือก็เอาไปขาย ขาดก็ปลูกเพิ่ม

สิ่งที่ผู้เขียนรู้สึก กับสิ่งที่ผู้อ่านเข้าใจ อาจจะไม่เป็นเรื่องเดียวกันก็ตาม แต่สิ่งที่จะรู้สึกเหมือนๆกันคือ พระองค์ท่าน ทุ่มเท และทรงคิดเพื่อความสุขของประชาชนอย่างแท้จริง ขอพระองค์ทรงพระเจริญฯ

ประวัติโครงการ : ที่มาของโครงการนี้มีว่า ข้าราชบริพารในพระองค์ได้มาซื้อที่ดินบริเวณนี้สำหรับอยู่อาศัย ปลูกพืชผล ต่อมาความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระทัย จึงได้เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรที่ดินและได้ทรงซื้อที่ดินบริเวณดังกล่าวจำนวน 250 ไร่ สำหรับเพาะปลูกพืชทำเป็นโครงการตามพระราชดำริ และได้มีมีชาวบ้านได้นำมันเทศที่ปลูกมาทูลเกล้าฯ ถวาย พระองค์แต่เมื่อเสด็จกลับมิได้ทรงนำมันหัวนั้นไปด้วย แต่เมื่อเสด็จกลับมาอีกครั้งทรงพบว่ามันหัวนั้นงอกเป็นต้น จึงมีพระราชดำรัสว่ามันอยู่ที่ไหนก็งอกได้ จึงมีพระราชดำริให้จัดเป็นพื้นที่เพาะปลูกพืชต่างๆ โดยเน้นที่พืชท้องถิ่นของเพชรบุรี เช่น มะพร้าว ชมพู่เพชร มะนาว กะเพรา สัปปะรด ข้าวไร่พันธุ์ต่างๆ และทรงมีพระราชดำริให้ปลูกแปลงทดลองมันเทศในที่ดินส่วน ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการพระราชดำริล่าสุดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งยังทรงให้ปรับปรุงระบบระบายน้ำที่อ่างเก็บน้ำหนองเสือ  เพื่อใช้ในโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ  บ้านหนองคอกไก่  ตำบลเขากระปุก  อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี อีกด้วย

และเมื่อกราบบังคมทูล ฯ ขอพระราชทานชื่อโครงการ พระองค์จึงตรัสว่าชื่อ “ชั่งหัวมัน” ก็แล้วกัน

สถานที่ตั้ง:  คลอบคลุมตำบลเขากระปุก และตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (ห่างจากที่พัก วิมานน้ำ รีสอร์ท ประมาณ 15 กิโลเมตร)

“โครงการชั่งหัวมันเป็นการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่ามากที่สุด ขณะเดียวกันก็พยายามเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส โดยคาดว่าอนาคตจะเป็นอีกแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนโดยทั่วไปได้เข้าชม”

โทรศํพท์ติดต่อ :

โครงการชั่งหัวมัน  : 032-472-701

สำนักงานเกษตร   : 032-461-507

 

RELATED ARTICLES

1 COMMENT

  1. ดีมากกกกกกกกกกกกกกกกกกก

Comments are closed.

- Advertisment -

- Advertisment -
วันหยุดนี้ไปเที่ยวชม โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ กันเถอะ

วันหยุดหลายๆ วันนี้ ตั้งใจจะไปเที่ยวที่ไหนกันดะ  หลายท่านคงนึกถึงทะเลสีคราม หรือหนีร้อนไปเที่ยวต่างประเทศ จะไปไหนก็ได้ แต่ถ้ามีโอกาสหรือยังไม่รู้จะไปที่ไหน อยากจะขอแนะนำสถานที่ที่จะให้ความรู้แก่ตัวเรา ให้ข้อคิดถึงการดำรงชีวิต ให้ความร่มเย็นแก่จิตใจ และที่สำคัญ ทำให้เราได้รู้จักกับคำว่า “พอเพียง”อย่างแท้จริง

ขับรถชิลๆ จากกรุงเทพฯ ไป โครงการช่างหัวมัน  ใช้เวลาไม่นานแค่ชั่วโมงกว่าๆ เท่านั้น ถ้าไม่รู้จักทางลัดทางเร็ว ก็ให้ใช้เส้นทางที่จะไปยังเขื่อนแก่งกระจาน ผ่าน อำเภอท่ายาง พอเข้าไปถึงวงเวียน ก็จะมีป้ายบอกทางไปยัง โครงการช่างหัวมัน ขับไปเรื่อยๆ ไม่หลงแน่นอนค่ะ เพราะทางแยกน้อย ป้ายบอกทางชัดเจน พอเข้าไปถึง ก็เอารถเข้าไปจอดยังลานจอดรถด้านหน้า

การเข้าชมโรงการช่างหัวมัน ขอแนะนำว่าควรจะสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ก่อน จะได้ให้เขาอธิบายถึงข้อมูลรายละเอียดได้อย่างชัดเจน ไม่ต้องไปเดินดูโดยไม่รู้อะไรเลย  นอกจากนั้นเรายังสามารถขอใช้รถจักรยาน เพื่อขี่ชมในพื้นที่บริเวณโครงการช่างหัวมันได้ เพียงมีบัตรประชาชนไปแลก หาคันที่เหมาะกับเรา แล้วขี่ชมไปเรื่อยๆ

เวลาที่เหมาะแก่การเข้าชมโครงการ ช่างหัวมัน ฯ เนื่องจากพื้นที่โครงการส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่โล่งแจ้ง เพื่อให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชชนิดต่างๆ ดังนั้น เวลาที่เหมาะสำหรับการขี่จักรยานชม ควรจะเป็นช่วงเช้า กับ เย็นๆ

 

สิ่งที่เห็น และสิ่งที่สัมผัสได้ จากการชมโครงการช่างหัวมันฯ ในวันนั้น ทำให้เรารู้สึกว่า การดำรงชีวิตนั้น ไม่จำเป็นจะต้องอาศัยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายอะไร ไม่ต้องมีรถราคาแพงๆ ไม่จำเป็นต้องสรรหาอาหารให้มากมาย แค่เรากินในสิ่งที่ปลูกและปลูกในสิ่งที่กิน ที่เหลือก็เอาไปขาย ขาดก็ปลูกเพิ่ม

สิ่งที่ผู้เขียนรู้สึก กับสิ่งที่ผู้อ่านเข้าใจ อาจจะไม่เป็นเรื่องเดียวกันก็ตาม แต่สิ่งที่จะรู้สึกเหมือนๆกันคือ พระองค์ท่าน ทุ่มเท และทรงคิดเพื่อความสุขของประชาชนอย่างแท้จริง ขอพระองค์ทรงพระเจริญฯ

ประวัติโครงการ : ที่มาของโครงการนี้มีว่า ข้าราชบริพารในพระองค์ได้มาซื้อที่ดินบริเวณนี้สำหรับอยู่อาศัย ปลูกพืชผล ต่อมาความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระทัย จึงได้เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรที่ดินและได้ทรงซื้อที่ดินบริเวณดังกล่าวจำนวน 250 ไร่ สำหรับเพาะปลูกพืชทำเป็นโครงการตามพระราชดำริ และได้มีมีชาวบ้านได้นำมันเทศที่ปลูกมาทูลเกล้าฯ ถวาย พระองค์แต่เมื่อเสด็จกลับมิได้ทรงนำมันหัวนั้นไปด้วย แต่เมื่อเสด็จกลับมาอีกครั้งทรงพบว่ามันหัวนั้นงอกเป็นต้น จึงมีพระราชดำรัสว่ามันอยู่ที่ไหนก็งอกได้ จึงมีพระราชดำริให้จัดเป็นพื้นที่เพาะปลูกพืชต่างๆ โดยเน้นที่พืชท้องถิ่นของเพชรบุรี เช่น มะพร้าว ชมพู่เพชร มะนาว กะเพรา สัปปะรด ข้าวไร่พันธุ์ต่างๆ และทรงมีพระราชดำริให้ปลูกแปลงทดลองมันเทศในที่ดินส่วน ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการพระราชดำริล่าสุดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้งยังทรงให้ปรับปรุงระบบระบายน้ำที่อ่างเก็บน้ำหนองเสือ  เพื่อใช้ในโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ  บ้านหนองคอกไก่  ตำบลเขากระปุก  อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี อีกด้วย

และเมื่อกราบบังคมทูล ฯ ขอพระราชทานชื่อโครงการ พระองค์จึงตรัสว่าชื่อ “ชั่งหัวมัน” ก็แล้วกัน

สถานที่ตั้ง:  คลอบคลุมตำบลเขากระปุก และตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี (ห่างจากที่พัก วิมานน้ำ รีสอร์ท ประมาณ 15 กิโลเมตร)

“โครงการชั่งหัวมันเป็นการบริหารทรัพยากรแบบบูรณาการโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่ามากที่สุด ขณะเดียวกันก็พยายามเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส โดยคาดว่าอนาคตจะเป็นอีกแหล่งเรียนรู้ให้กับประชาชนโดยทั่วไปได้เข้าชม”

โทรศํพท์ติดต่อ :

โครงการชั่งหัวมัน  : 032-472-701

สำนักงานเกษตร   : 032-461-507

 

RELATED ARTICLES

1 COMMENT

  1. ดีมากกกกกกกกกกกกกกกกกกก

Comments are closed.