Wednesday, July 24, 2024
Homeข่าวน่าสนใจศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษฯ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กับ “โครงการศูนย์/อู่บริการซ่อมรถ ลดฝุ่น PM 2.5”

ศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษฯ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กับ “โครงการศูนย์/อู่บริการซ่อมรถ ลดฝุ่น PM 2.5”

ศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  จัด “โครงการศูนย์/อู่บริการซ่อมรถ ลดฝุ่น PM 2.5” เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์และการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้กับประชาชนที่ใช้รถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระหว่างวันที่ 1029 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ โดยคาดว่าจะมีศูนย์บริการทั้งจากค่ายรถยนต์ ผู้ค้าน้ำมัน และศูนย์บริการเอกชน เข้าร่วมโครงการกว่า 400 แห่ง สามารถรองรับการให้บริการได้ถึง 150,000 คัน

โดยศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto ได้จัดโปรโมชั่น “FIT Auto ห่วงใย ลดมลพิษฝุ่น PM 2.5” โดยสนับสนุนส่วนลดน้ำมันเครื่อง 50% (เฉพาะ10 รายการ โดยสามารถซื้อน้ำมันเครื่องไปใช้ศูนย์บริการอื่นได้) ฟรีตรวจสอบสภาพฯ  ฟรีค่าแรง รวมทั้ง ส่วนลดค่าอะไหล่ 20% อาทิ กรองอากาศยี่ห้อ SAKURA และกรองแอร์ยี่ห้อ FIT Auto และ SAKURA พร้อมส่วนลด 200 บาท/คัน สำหรับการล้างแอร์ด้วยกล้อง Microcam และฟรีการอบโอโซน โดยทาง FIT Auto มีศูนย์บริการรองรับกว่า 50 แห่งทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1365 Contact Center หรือจองบริการได้ที่ www.pttfitauto.com  และ FIT Auto Mobile Application

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

- Advertisment -
ศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษฯ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กับ “โครงการศูนย์/อู่บริการซ่อมรถ ลดฝุ่น PM 2.5”

ศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  จัด “โครงการศูนย์/อู่บริการซ่อมรถ ลดฝุ่น PM 2.5” เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์และการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้กับประชาชนที่ใช้รถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ระหว่างวันที่ 1029 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ โดยคาดว่าจะมีศูนย์บริการทั้งจากค่ายรถยนต์ ผู้ค้าน้ำมัน และศูนย์บริการเอกชน เข้าร่วมโครงการกว่า 400 แห่ง สามารถรองรับการให้บริการได้ถึง 150,000 คัน

โดยศูนย์บริการยานยนต์ FIT Auto ได้จัดโปรโมชั่น “FIT Auto ห่วงใย ลดมลพิษฝุ่น PM 2.5” โดยสนับสนุนส่วนลดน้ำมันเครื่อง 50% (เฉพาะ10 รายการ โดยสามารถซื้อน้ำมันเครื่องไปใช้ศูนย์บริการอื่นได้) ฟรีตรวจสอบสภาพฯ  ฟรีค่าแรง รวมทั้ง ส่วนลดค่าอะไหล่ 20% อาทิ กรองอากาศยี่ห้อ SAKURA และกรองแอร์ยี่ห้อ FIT Auto และ SAKURA พร้อมส่วนลด 200 บาท/คัน สำหรับการล้างแอร์ด้วยกล้อง Microcam และฟรีการอบโอโซน โดยทาง FIT Auto มีศูนย์บริการรองรับกว่า 50 แห่งทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1365 Contact Center หรือจองบริการได้ที่ www.pttfitauto.com  และ FIT Auto Mobile Application

RELATED ARTICLES