Sunday, February 25, 2024

Homeปุจฉาหาคำตอบ“สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง” ปี 2554

“สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง” ปี 2554

ชื่องาน                                   งานประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2554

วันที่จัดงาน                           8-10 พฤศจิกายน 2554

สถานที่จัดงาน                     ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย

กิจกรรม                                 พิธีรับรุ่งอรุณแห่งความสุข การสาธิต โคมชักโคมแขวน การแสดงพลุ ตะไล ไฟพะเนียงการแสดงแสง เสียงศิลปวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดสุโขทัย การจัดกิจกรรมชุมชนโบราณ ตลาดแลกเบี้ย  (ตลาดปสาน) การละเล่นพื้นบ้าน การแสดงทางวัฒนธรรมไทยสาธิตการทำอาหารไทยพื้นบ้าน และสินค้าพื้นเมืองของชาวชุมชน  ขบวนนางนพมาศเชื่อมสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น

ชื่องาน                                งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง ชิงถ้วยพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ประจำปี  2554  จังหวัดตาก

วันที่จัดงาน                           9-12 พฤศจิกายน 2554

สถานที่จัดงาน                     บริเวณริมสายธาร ลานกระทงสาย เชิงสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี

กิจกรรม                                 ชมการลอยประทีป 8000 ดวง ชมกระทงนำ กระทงกะลา กระทงปิดท้าย ของกระทงทุกสายที่ส่งเข้าประกวด การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ณ อาคารหอกิตติคุณ

ชมสินค้า “หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” การแข่งขันการลอยกระทงสายไหลประทีป 1000 ดวง ชิงถ้วยพระราชทาน การแข่งขันการลอยกระทงสายของชุมชนต่างๆ และการแสดงบนเวที

ชื่องาน                                   งานประเพณียี่เป็ง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่จัดงาน                           8-11 พฤศจิกายน 2554

สถานที่จัดงาน                     ถนนช้างคลาน ย่านไนท์บาซาร์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรม                                 การประกวดโคมบูชา นิทรรศการโคมบูชา การแสดงพื้นบ้าน ศิลปวัฒนธรรมล้านนา
การสาธิตประดิษฐ์โคม ตุง ล้านนา และกระทง การประกวดขบวนโคมยี่เป็ง กาดหมั้วล้านนา การประกวดขบวนแห่โคมยี่เป็ง ย่านไนท์บาซาร์, การประกวดหนูน้อยยี่เป็ง การประกวดเทพี
ยี่เป็ง การประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่

 

ชื่องาน                                   งานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง อำเภออัมพวา

จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่จัดงาน                           10 พฤศจิกายน 2554

สถานที่จัดงาน                     อุทยาน ร.2  อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

กิจกรรม                การลอยกระทงกาบกล้วยกว่าหนึ่งแสนใบ ตลอดลำน้ำแม่กลอง ร่วมรำวงย้อนยุค
ร่วมทอดผ้าป่าทางน้ำ ณ วัดแก้วฟ้า และการแสดงโขน ยุวศิลปินจากมูลนิธิ ร.2                                                  กิจกรรมหมู่บ้านสุขใจ การแสดงหุ่นสาย การแสดงการละเล่นของเด็กไทย ร่วมลีลาศ
และรำวงกับวงสุนทราภรณ์ วงใหญ่และชมมรหรสพต่างๆ ภายในงานอีกมากมาย

 

ข้อมูลลอยกระทงทั่วประเทศ

จังหวัดสงขลา      เทศกาลโคมไฟ…สีสันเมืองใต้

กำหนดจัดงาน     วันที่ 1 พฤศจิกายน- 28 กุมภาพันธ์ 2554

พื้นที่จัดงาน          บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

กิจกรรมในงาน    การแสดงโคมไฟ “9 มหัศจรรย์โคมไฟแห่งความสุข” โคมไฟน้ำแข็ง โคมไฟ

14 จังหวัด สีสันเมืองใต้ โคมไฟไทย 4 ภาค โคมไฟจิตนาการโลกของเด็ก

โคมไฟนานาชาติ โคมไฟโลกของสัตว์ โคมไฟสัตว์ที่อยู่ในโซนทวิปต่างๆ
โคมไฟกลางน้ำ “สัตว์มงคลแห่งเทพนิยายทั่วโลก”

จังหวัดสุรินทร์     งานประเพณีลอยกระทงช้างจังหวัดสุรินทร์

กำหนดจัดงาน     วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554

สถานที่จัดงาน     อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีฯ

เวทีไผทสราญเทศบาลเมืองสุรินทร์

กิจกรรม :              ขบวนแห่ช้าง 13 เชือก / นางนพมาศ นั่งบนหลังช้างและผู้ร่วมขบวน

พิธีลอยกระทงร่วมกับช้าง การประกวดนางนพมาศ  การประกวดกระทง                                            ใหญ่ / กระทงใบตอง การแสดงวงดนตรีของโรงเรียนเครือข่ายประเพณี                                         วัฒนธรรม

การแสดงศิลปะการรำ และดนตรีพื้นบ้าน / ศิลปินรับเชิญ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :สำนักงานจังหวัด ( ฝ่ายอำนวยการ ) โทร. 044 – 512039

จังหวัดลำปาง       งานประเพณีล่องสะปาวจาว เวียงละกอน

กำหนดจัดงาน     วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2554

สถานที่จัดงาน     บริเวณสวนสาธารณะเขื่อนยาว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

กิจกรรม                การแสดง แสง สี เสียง การปล่อยกระทงสาย การแสดงศิลปวัฒนธรรมขบวน                                                                     แห่กระทง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายท่องเที่ยวเทศบาลนครลำปาง โทร 044 237 237

จังหวัดแม่ฮ่องสอน      1. ประเพณีงานลอยกระทง “สิบสองมนล่องผ่องไต” วัฒนธรรมของชาวไต

(ชาวไทยใหญ่)

กำหนดจัดงาน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554

สถานที่จัดงาน  สะพานน้ำปาย อำเภอเมือง

2. กระทงลอยฟ้า

สถานที่จัดงาน  พระธาตุดอยกองมู อ.เมือง  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554

จังหวัดเพชรบุรี   ประเพณีลอยกระทง “แสงเทียนนับพัน เต้นระบำ บน ท้องทะเล”

กำหนดจัดงาน    วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554

สถานที่จัดงาน      บริเวณสวนภูมิทัศน์หน้าหาดเจ้าสำราญ อ.เมือง จ.เพชรบุรี

กิจกรรม                 การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ประเพณีทำเรือ การประกวดนางนพมาศ

การแสดงแสงสีเสียง การปล่อยกระทงสาย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :  เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ โทร 032 441 422-3

จังหวัดกาญจนบุรี 1. งานลอยกระทงประทีปโคมไฟ

กำหนดจัดงาน     วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554

สถานที่จัดงาน    บริเวณยอดเขากระชาย ต.ปากแพรก อ.เมือง

กิจกรรม                 ลอยประทีปโคมไฟบนยอดเขา – ขบวนแห่ทางวัฒนธรรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  อบต.ปากแพรก โทร: 034 511 331

ททท. สำนักงานกาญจนบุรี    โทร: 034 511 200, 034 512 500

2. งานประเพณีลอยกระทงสังขละบุรี

กำหนดจัดงาน     วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2554

สถานที่จัดงาน     วัดศรีสุวรรณ (ติดท่าเทียบเรือเทศบาล)

กิจกรรม การแข่งเรือยนต์ และเรือพาย   กลางคืน  มีการประกวด หนูน้อยนพมาศ                                                                            ประกวดกระทง และมีการแสดงวัฒนธรรมของชาวมอญ รามัญ และชาวไทย                                                                     เชื้อสายมอญ

สอบถามราบละเอียดเพิ่มเติม เทศบาลตำบลวังกะ 034 595 093

จังหวัดฉะเชิงเทรา งานลอยกระทง ย้อนเวลา หาวิถีไทย

กำหนดจัดงาน วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2554

สถานที่จัดงาน  บริเวณสวนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง

กิจกรรม               อนุรักษ์ประเพณี  และนิทรรศการภาพถ่ายในหัวข้อ ภาพเก่าเล่าเรื่องเมือง                                                                          ฉะเชิงเทรา การประกวดหนูน้อยนพมาศ กระประกวดกระทง ทั้งประเภท                                                                         สวยงามและความคิดสร้างสรรค์  อนุรักษ์การแต่งกายย้อนยุค และอิ่ม                                                                     อร่อยกับลานตำรับสำรับไทย มีการจำหน่ายอาหารขนมไทยโบราณ ใน                                                                        ภาชนะที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ

จังหวัดพิษณุโลก   ลอยกระทงย้อนยุค สอลแควแลอดีต

กำหนดจัดงาน  วันที่ 6-10 พฤศจิกายน 2554

จังหวัดภูเก็ต              ลอยกระทง ลงทะเลป่าตอง

กำหนดจัดงาน  วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2554

จังหวัดราชบุรี           ลอยกระทงสาย ตามลอยประทีป บูชาแม่น้ำแม่กลอง รอยพระพุทธบาท

กำหนดจัดงาน  วันที่  10 พฤศจิกายน 2554

จังหวัดนครราชสีมา  ลอยกระทง 9 หน้า ณ โคราช

กำหนดจัดงาน  วันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2554

จังหวัดขอนแก่น      ลอยกระทงบึงศรีฐาน  มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำหนดจัดงาน  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554

จังหวัดร้อยเอ็ด           งานประเพณีสมมาน้ำคืนเพ็งเส็งประทีป เมืองร้อยเอ็ด

กำหนดจัดงาน  วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2554

จังหวัดมหาสารคาม  งานคืนสิบสองเพ็ญเล่นโคมไฟใต้ประทีป เมืองมหาสารคาม

กำหนดจัดงาน  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554

 

** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับระดับน้ำของแต่ละพื้นที่ กรุณาสอบถามข้อมูลก่อนการเดินทาง

 

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Most Popular

- Advertisment -
Recent Comments