Friday, April 12, 2024

Homeปุจฉาหาคำตอบฮิวเปอร์ ออพติค อบรมช่างติดฟิล์ม

ฮิวเปอร์ ออพติค อบรมช่างติดฟิล์ม

บริษัท ฮิวเปอร์ ออพติค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ ฟิล์มกรองแสงนาโนเซรามิคสัญชาติเยอรมันแต่ผู้เดียวในประเทศไทย จัดอบรมช่างติดฟิล์มกรอง
แสงรถยนต์ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 ณ ศูนย์ฝึกอบรม บริษัทฯ ถนนบางนา-ตราด โดยโครงการอบรมนี้ ถือเป็นส่วนสำคัญในการรักษาคุณภาพการให้บริการ ติดตั้งฟิล์มกรองแสงฮิวเปอร์ ออ
พติค ให้เป็นที่ยอมรับอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นโครงการร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับตัวแทนจำหน่ายฟิล์มกรองแสงฮิวเปอร์ ออพติค ทั่วประเทศ โดยจัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

นายกนต์ธร จตุรภัทรพนิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮิวเปอร์ ออพติค คอร์ปอเรชั่น จำกัด อธิบายกระบวนการติดตั้งฟิล์มกรองแสงฮิวเปอร์ ออพติค อย่างมีคุณภาพ ให้แก่ผู้
เข้าร่วมอบรมกว่า 20 คน

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Most Popular

- Advertisment -
Recent Comments