Wednesday, July 24, 2024
Homeข่าวน่าสนใจฮุนไดจัดกิจกรรมเพื่อสังคมโครงการ “บลู ซานต้า” ที่โรงเรียนวัดสนามช้าง

ฮุนไดจัดกิจกรรมเพื่อสังคมโครงการ “บลู ซานต้า” ที่โรงเรียนวัดสนามช้าง

บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมโครงการ บลู ซานต้า” ส่งมอบความสุขให้กับน้องๆตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ จำนวน 62 คน ของโรงเรียนวัดสนามช้าง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ในครั้งนี้ มร.โตชิฮิเดะ อาโนะ ประธาน และพนักงานบริษัทฯ ได้มาร่วมกิจกรรมจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมมอบเครื่องทำน้ำเย็น ข้าวสารอาหารแห้ง อุปกรณ์กีฬา และเครื่องคอมพิวเตอร์ประเภท Laptop จำนวน 15 เครื่อง เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษา รวมทั้งร่วมจัดกิจกรรมสันทนาการ เล่นเกมส์ จากบลู ซานต้า ฮุนได อีกด้วย

กิจกรรม ฮุนได บลูซานต้า” เป็นกิจกรรมตอบแทนสังคมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตามนโยบายและการสนับสนุนจากบริษัท ฮุนได มอเตอร์ จำกัด  เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ฮุนไดทั่วโลกช่วยเหลือสังคม ส่งเสริมกิจกรรมให้กับเยาวชนและเด็กผู้ด้อยโอกาส

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

- Advertisment -
ฮุนไดจัดกิจกรรมเพื่อสังคมโครงการ “บลู ซานต้า” ที่โรงเรียนวัดสนามช้าง

บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมโครงการ บลู ซานต้า” ส่งมอบความสุขให้กับน้องๆตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ จำนวน 62 คน ของโรงเรียนวัดสนามช้าง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ในครั้งนี้ มร.โตชิฮิเดะ อาโนะ ประธาน และพนักงานบริษัทฯ ได้มาร่วมกิจกรรมจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมมอบเครื่องทำน้ำเย็น ข้าวสารอาหารแห้ง อุปกรณ์กีฬา และเครื่องคอมพิวเตอร์ประเภท Laptop จำนวน 15 เครื่อง เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษา รวมทั้งร่วมจัดกิจกรรมสันทนาการ เล่นเกมส์ จากบลู ซานต้า ฮุนได อีกด้วย

กิจกรรม ฮุนได บลูซานต้า” เป็นกิจกรรมตอบแทนสังคมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตามนโยบายและการสนับสนุนจากบริษัท ฮุนได มอเตอร์ จำกัด  เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ฮุนไดทั่วโลกช่วยเหลือสังคม ส่งเสริมกิจกรรมให้กับเยาวชนและเด็กผู้ด้อยโอกาส

RELATED ARTICLES