Friday, June 21, 2024
Homeข่าวน่าสนใจฮุนไดจัดประชุมผู้แทนจำหน่ายประจำปี 2563

ฮุนไดจัดประชุมผู้แทนจำหน่ายประจำปี 2563

บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดประชุมผู้แทนจำหน่ายประจำปี 2563 โดยมีผู้บริหารจากตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ฮุนได 27 แห่งทั่วประเทศ เข้าร่วมรับฟังนโยบายแผนธุรกิจ และเป้าหมายประจำปี 2563  โดยในปีนี้บริษัทฯยังคงมุ่งเน้นการสนับสนุนและพัฒนาแผนงานด้านการขาย การตลาด การบริการหลังการขาย รวมถึงด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้เพื่อมอบความพึงพอใจสูงสุดและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค การประชุมครั้งนี้จัดขึ้น ณ โรงแรมทอสคาน่า วัลเลย์ เขาใหญ่

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

- Advertisment -
ฮุนไดจัดประชุมผู้แทนจำหน่ายประจำปี 2563

บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดประชุมผู้แทนจำหน่ายประจำปี 2563 โดยมีผู้บริหารจากตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ฮุนได 27 แห่งทั่วประเทศ เข้าร่วมรับฟังนโยบายแผนธุรกิจ และเป้าหมายประจำปี 2563  โดยในปีนี้บริษัทฯยังคงมุ่งเน้นการสนับสนุนและพัฒนาแผนงานด้านการขาย การตลาด การบริการหลังการขาย รวมถึงด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้เพื่อมอบความพึงพอใจสูงสุดและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค การประชุมครั้งนี้จัดขึ้น ณ โรงแรมทอสคาน่า วัลเลย์ เขาใหญ่

RELATED ARTICLES