Thursday, June 20, 2024
Homeปุจฉาหาคำตอบฮุนได ไทยแลนด์ ร่วมมือกับฮุนได เกาหลีใต้ ส่งทีมวิศวกรภาคสนามดูแลลูกค้าคนไทย

ฮุนได ไทยแลนด์ ร่วมมือกับฮุนได เกาหลีใต้ ส่งทีมวิศวกรภาคสนามดูแลลูกค้าคนไทย

จากสถานการณ์น้ำท่วมในประเทศไทยช่วงปลายปีที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบถึงลูกค้าฮุนได ในภูมิภาค ต่างๆ รวมถึงศูนย์บริการของฮุนไดบางส่วนที่อยู่ในพื้นที่ๆ ประสบอุทกภัย ซึ่งฮุนได ได้มีการประชุมร่วมกัน ระหว่างทีมผู้บริหาร บริษัท ฮุนได มอเตอร์ ไทยแลนด์ และ ฮุนได มอเตอร์ เกาหลีใต้ ร่วมกัน จัดตั้งโครงการ “Hyundai Support to flood for Thailland”ขึ้น โดยฮุนได เกาหลี ได้จัดส่งทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ด้านการตรวจสอบ และกู้สภาพรถยนต์หลังน้ำท่วม เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย ให้ความรู้และให้คำปรึกษา กับทีมงานฝ่ายบริการหลัง การขายของบริษัทฮุนได มอเตอร์ ไทยแลนด์ พร้อมวางแผนและจัดรูปแบบการให้บริการกับรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วม โดยตัวแทนวิศวกรจากประเทศเกาหลีที่มาให้คำปรึกษาในเมืองไทยครั้งนี้คือ มร. คิจิน ยู ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วย ผู้จัดการ ฝ่ายวิศวกรด้านบริการ แผนกประสานงานต่างประเทศ ซึ่งมีประสบการณ์ด้านวิศวกร และการวิเคราะห์ ปัญหาเทคนิค มานานกว่า 25 ปี ร่วมให้บริการกับรถยนต์ฮุนไดที่ถูกน้ำท่วม

“สำหรับรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากปัญหาอุทกภัยนั้น สามารถแบ่งประเภทตามระดับ ความเสียหาย ได้เป็น 3 ระดับ ประเภทที่ 1 คือ รถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมระดับล้อและช่วงล่าง ประเภทที่ 2 คือรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วม ในระดับมากกว่าช่วงล่างไปจนถึงระดับเบาะนั่งโดยสาร และประเภทสุดท้าย ได้แก่รถยนต์ที่ถูกน้ำท่วม สูงกว่า ระดับเบาะนั่งโดยสาร ซึ่งรถยนต์ที่อยู่ในระดับนี้จัดอยู่ในขั้นรุนแรงที่สุด เนื่องจากปริมาณน้ำที่เข้าไปในรถ อาจส่ง ผลให้ระบบอิเล็คทรอนิคเกิดความเสียหายได้

ขั้นตอนแรก จะทำการตรวจเช็คความเสียหายเบื้องต้น ด้วยเครื่องมือพิเศษ ชื่อว่า GDS ซึ่งเป็นเครื่องมือ ที่ได้มาตรฐานของฮุนได จากนั้นจะวิเคราะห์ระดับความเสียหาย โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มประเมิน ผลความเสียหายของรถยนต์ ซึ่งออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์จากประเทศเกาหลี โดยในแบบฟอร์มจะแบ่ง แยกประเภทความเสียหายของชิ้นส่วนในแต่ละระบบ ได้แก่ ระบบเครื่องยนต์, ระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์, ระบบ อิเล็คทรอนิค, ระบบส่งกำลัง, ตัวถัง และโครงสร้างรวมถึงช่วงล่าง

จากนั้นเป็นขั้นตอนวิเคราะห์ความเสียหายว่าอยู่ในระดับไหน มีชิ้นส่วนใดที่ชำรุดเสียหายมาก จนต้อง เปลี่ยนอะไหล่ หรือชิ้นส่วนใดที่สามารถซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพใช้งานได้ โดยทั้งหมดนี้เราจะคำนึงถึง ความเหมาะสมและผลประโยชน์ที่สูงสุดของลูกค้าเป็นหลัก”

 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

- Advertisment -
ฮุนได ไทยแลนด์ ร่วมมือกับฮุนได เกาหลีใต้ ส่งทีมวิศวกรภาคสนามดูแลลูกค้าคนไทย

จากสถานการณ์น้ำท่วมในประเทศไทยช่วงปลายปีที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบถึงลูกค้าฮุนได ในภูมิภาค ต่างๆ รวมถึงศูนย์บริการของฮุนไดบางส่วนที่อยู่ในพื้นที่ๆ ประสบอุทกภัย ซึ่งฮุนได ได้มีการประชุมร่วมกัน ระหว่างทีมผู้บริหาร บริษัท ฮุนได มอเตอร์ ไทยแลนด์ และ ฮุนได มอเตอร์ เกาหลีใต้ ร่วมกัน จัดตั้งโครงการ “Hyundai Support to flood for Thailland”ขึ้น โดยฮุนได เกาหลี ได้จัดส่งทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ด้านการตรวจสอบ และกู้สภาพรถยนต์หลังน้ำท่วม เดินทางเข้าสู่ประเทศไทย ให้ความรู้และให้คำปรึกษา กับทีมงานฝ่ายบริการหลัง การขายของบริษัทฮุนได มอเตอร์ ไทยแลนด์ พร้อมวางแผนและจัดรูปแบบการให้บริการกับรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วม โดยตัวแทนวิศวกรจากประเทศเกาหลีที่มาให้คำปรึกษาในเมืองไทยครั้งนี้คือ มร. คิจิน ยู ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วย ผู้จัดการ ฝ่ายวิศวกรด้านบริการ แผนกประสานงานต่างประเทศ ซึ่งมีประสบการณ์ด้านวิศวกร และการวิเคราะห์ ปัญหาเทคนิค มานานกว่า 25 ปี ร่วมให้บริการกับรถยนต์ฮุนไดที่ถูกน้ำท่วม

“สำหรับรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายจากปัญหาอุทกภัยนั้น สามารถแบ่งประเภทตามระดับ ความเสียหาย ได้เป็น 3 ระดับ ประเภทที่ 1 คือ รถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมระดับล้อและช่วงล่าง ประเภทที่ 2 คือรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วม ในระดับมากกว่าช่วงล่างไปจนถึงระดับเบาะนั่งโดยสาร และประเภทสุดท้าย ได้แก่รถยนต์ที่ถูกน้ำท่วม สูงกว่า ระดับเบาะนั่งโดยสาร ซึ่งรถยนต์ที่อยู่ในระดับนี้จัดอยู่ในขั้นรุนแรงที่สุด เนื่องจากปริมาณน้ำที่เข้าไปในรถ อาจส่ง ผลให้ระบบอิเล็คทรอนิคเกิดความเสียหายได้

ขั้นตอนแรก จะทำการตรวจเช็คความเสียหายเบื้องต้น ด้วยเครื่องมือพิเศษ ชื่อว่า GDS ซึ่งเป็นเครื่องมือ ที่ได้มาตรฐานของฮุนได จากนั้นจะวิเคราะห์ระดับความเสียหาย โดยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มประเมิน ผลความเสียหายของรถยนต์ ซึ่งออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์จากประเทศเกาหลี โดยในแบบฟอร์มจะแบ่ง แยกประเภทความเสียหายของชิ้นส่วนในแต่ละระบบ ได้แก่ ระบบเครื่องยนต์, ระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์, ระบบ อิเล็คทรอนิค, ระบบส่งกำลัง, ตัวถัง และโครงสร้างรวมถึงช่วงล่าง

จากนั้นเป็นขั้นตอนวิเคราะห์ความเสียหายว่าอยู่ในระดับไหน มีชิ้นส่วนใดที่ชำรุดเสียหายมาก จนต้อง เปลี่ยนอะไหล่ หรือชิ้นส่วนใดที่สามารถซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพใช้งานได้ โดยทั้งหมดนี้เราจะคำนึงถึง ความเหมาะสมและผลประโยชน์ที่สูงสุดของลูกค้าเป็นหลัก”

 

RELATED ARTICLES