Friday, June 21, 2024
Homeไปไหนมาเดินสนุกที่ ตลาดสามชุก

เดินสนุกที่ ตลาดสามชุก

บอกแบบไม่อายใครว่า เพิ่งจะมีโอกาสได้ไปมา อะอะ เชื่อว่าอีกหลายท่านก็ยังไม่เคยไปมาเหมือนกันสำหรับตลาดเก่าร้อยปี อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล แค่ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรีแค่นี้เอง ต้นแบบตลาดร้อยปีที่ได้รับความนิยมในเชิงท่องเที่ยว ถ้าถามว่าที่ไหนเป็นที่รู้จักมากที่สุดก็คงต้องยกตำแหน่งให้ “ตลาดสามชุก” จ.สุพรรณบุรี


ที่มาที่ไปของตลาด

ตลาด สามชุกเป็นห้องแถวไม้ริมแม่น้ำท่าจีน มีความเป็นอยู่ในลักษณะผสมผสานระหว่างคนไทยและคนจีน ในอดีตเจริญรุ่งเรืองมาตลอด เป็นย่านการค้าสำคัญแห่งหนึ่งของลำน้ำท่าจีน การคมนาคมสัญจรไปมาและขนส่งสินค้าใช้แม่น้ำท่าจีนเป็นเส้นทางหลัก แต่มีเหตุซบเซาลงตั้งแต่ปี 2510 ด้วยการคมนาคมทางบกเริ่มเข้ามามีบทบาทและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้การคมนาคมทางน้ำค่อยๆ หมดความสำคัญ ตลาดริมน้ำแห่งนี้จึงเริ่มซบเซา ผู้คนเริ่มย้ายออกไปทำมาหากินที่อื่น

30 กว่าปีที่ตลาดแห่งนี้อยู่ภายใต้ความเงียบเหงา

จน กระทั่งปี 2543 ตลาดสามชุกได้รับการเยียวยาจากกลุ่มอนุรักษ์ในชุมชน ซึ่งผลสำเร็จปรากฏในอีก 3 ปีต่อมา เมื่อตลาดสามชุกได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 12 เมืองนำร่องโครงการปฏิบัติการชุมชนและเมืองน่าอยู่ของมูลนิธิชุมชนไท โดยการสนับสนุนของ พอช.สสส. และในปี 2548 ได้รับคัดเลือกจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ได้รับพระราชทานรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ประเภทองค์กร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในวันนี้ สามชุกมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้ง จากน้ำพักน้ำแรงและการมีส่วนร่วมของชุมชนที่ช่วยกันปลุกชีพให้ตลาดโบราณกลับ มาเป็นตลาดมีชีวิต มีผู้คนเริ่มเข้ามาเที่ยวชม จับจ่ายซื้อของ เมื่ออุปทานมี อุปสงค์จึงเกิด เจ้าของร้านรวงต่างๆ ที่ยังคงสภาพความเก่าแก่ก็กลับมาเปิดร้านอีกครั้ง พ่อค้าแม่ขายที่มีผลไม้ก็นำออกมาขายที่ตลาด ชาวบ้านที่มีฝีมือเรื่องการทำขนมไทยๆ หรืออาหารโบราณหาทานยากก็นำกลับมาขายใหม่ กลายเป็นแหล่งรวมของกินโบราณ ขนมโบราณ ของเล่นโบราณ ฯลฯ (ขอบคุณเกร็ดความรู้จาก www.samchuk.in.th)

ครับภาพที่เราได้ไปเห็นไปสัมผัสก็เป็นเช่นนั้น ของที่ขายกันอยู่ส่วนหนึ่งก็จะเป็นสินค้าดั้งเดิมของชาวสามชุก หรือของขึ้นชื่อแห่งเมืองสุพรรณบุรี แต่ที่น่าเสียดาย คือของแปลกปลอมชักจะมีมากเกินไป จนรู้สึกถึงความอึดอัดที่รู้สึกได้บางๆ แต่ทว่าถึงอย่างไร จุดเด่นของตลาดเก่าอายุนับร้อยปีก็ยังคงอยู่แล้วควรจะต้องช่วยกันดูแลรักษาให้คงไว้ตลอดไป

 


 

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

- Advertisment -
เดินสนุกที่ ตลาดสามชุก

บอกแบบไม่อายใครว่า เพิ่งจะมีโอกาสได้ไปมา อะอะ เชื่อว่าอีกหลายท่านก็ยังไม่เคยไปมาเหมือนกันสำหรับตลาดเก่าร้อยปี อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล แค่ อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรีแค่นี้เอง ต้นแบบตลาดร้อยปีที่ได้รับความนิยมในเชิงท่องเที่ยว ถ้าถามว่าที่ไหนเป็นที่รู้จักมากที่สุดก็คงต้องยกตำแหน่งให้ “ตลาดสามชุก” จ.สุพรรณบุรี


ที่มาที่ไปของตลาด

ตลาด สามชุกเป็นห้องแถวไม้ริมแม่น้ำท่าจีน มีความเป็นอยู่ในลักษณะผสมผสานระหว่างคนไทยและคนจีน ในอดีตเจริญรุ่งเรืองมาตลอด เป็นย่านการค้าสำคัญแห่งหนึ่งของลำน้ำท่าจีน การคมนาคมสัญจรไปมาและขนส่งสินค้าใช้แม่น้ำท่าจีนเป็นเส้นทางหลัก แต่มีเหตุซบเซาลงตั้งแต่ปี 2510 ด้วยการคมนาคมทางบกเริ่มเข้ามามีบทบาทและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้การคมนาคมทางน้ำค่อยๆ หมดความสำคัญ ตลาดริมน้ำแห่งนี้จึงเริ่มซบเซา ผู้คนเริ่มย้ายออกไปทำมาหากินที่อื่น

30 กว่าปีที่ตลาดแห่งนี้อยู่ภายใต้ความเงียบเหงา

จน กระทั่งปี 2543 ตลาดสามชุกได้รับการเยียวยาจากกลุ่มอนุรักษ์ในชุมชน ซึ่งผลสำเร็จปรากฏในอีก 3 ปีต่อมา เมื่อตลาดสามชุกได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 12 เมืองนำร่องโครงการปฏิบัติการชุมชนและเมืองน่าอยู่ของมูลนิธิชุมชนไท โดยการสนับสนุนของ พอช.สสส. และในปี 2548 ได้รับคัดเลือกจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ได้รับพระราชทานรางวัลอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่น ประเภทองค์กร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในวันนี้ สามชุกมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้ง จากน้ำพักน้ำแรงและการมีส่วนร่วมของชุมชนที่ช่วยกันปลุกชีพให้ตลาดโบราณกลับ มาเป็นตลาดมีชีวิต มีผู้คนเริ่มเข้ามาเที่ยวชม จับจ่ายซื้อของ เมื่ออุปทานมี อุปสงค์จึงเกิด เจ้าของร้านรวงต่างๆ ที่ยังคงสภาพความเก่าแก่ก็กลับมาเปิดร้านอีกครั้ง พ่อค้าแม่ขายที่มีผลไม้ก็นำออกมาขายที่ตลาด ชาวบ้านที่มีฝีมือเรื่องการทำขนมไทยๆ หรืออาหารโบราณหาทานยากก็นำกลับมาขายใหม่ กลายเป็นแหล่งรวมของกินโบราณ ขนมโบราณ ของเล่นโบราณ ฯลฯ (ขอบคุณเกร็ดความรู้จาก www.samchuk.in.th)

ครับภาพที่เราได้ไปเห็นไปสัมผัสก็เป็นเช่นนั้น ของที่ขายกันอยู่ส่วนหนึ่งก็จะเป็นสินค้าดั้งเดิมของชาวสามชุก หรือของขึ้นชื่อแห่งเมืองสุพรรณบุรี แต่ที่น่าเสียดาย คือของแปลกปลอมชักจะมีมากเกินไป จนรู้สึกถึงความอึดอัดที่รู้สึกได้บางๆ แต่ทว่าถึงอย่างไร จุดเด่นของตลาดเก่าอายุนับร้อยปีก็ยังคงอยู่แล้วควรจะต้องช่วยกันดูแลรักษาให้คงไว้ตลอดไป

 


 

RELATED ARTICLES