Friday, June 21, 2024
Homeมอเตอร์ไซค์เอ.พี. ฮอนด้าเผยรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบกิจกรรมในโครงการ “สังคมหัวแข็ง” ปี 4

เอ.พี. ฮอนด้าเผยรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบกิจกรรมในโครงการ “สังคมหัวแข็ง” ปี 4

เมื่อวันที่ 2324 มกราคม ที่ผ่านมา ดร.อารักษ์ พรประภา รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, คุณนิภา  พานน้อย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพลานามัยนักเรียน สำนักงานการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ คุณอรุณรัตน์ วัฒนผลิน ผู้จัดการโครงการความปลอดภัยทางถนน องค์การช่วยเหลือเด็กประจำประเทศไทย (Save the Children Thailand) ได้ร่วมคัดเลือกผลงานผู้ผ่านเข้ารอบในกิจกรรมภายใต้โครงการ สังคมหัวแข็งปีที่ ประกอบด้วยกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี วาดฝันไว้ในหมวกกันน็อก ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเยาวชนทั่วประเทศ และกิจกรรมการประกวดแผนการรณรงค์การสวมหมวกกันน็อก “โรงเรียนหัวแข็ง” ที่คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนทั่วประเทศได้ร่วมส่งแผนงานเข้ามาเป็นจำนวนมาก โดยผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกนี้ได้ที่ www.facebook.com/aphondahelmetproject  และ  www.aphonda.co.th/HelmetProject

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก จะลงทำการแข่งขันในระดับภูมิภาคใน จังหวัดใหญ่ โดยมีกิจกรรมสุดพิเศษมากมายให้ผู้เข้าร่วมได้สนุกกัน และยังมีศิลปินชื่อดังมาร่วมสร้างความสุขด้วย อาทิ เสนาหอย และโก๊ะตี๋ ตามกำหนดการดังต่อไปนี้

ภาค

วันที่

สถานที่

จังหวัด

ใต้

อา.  ก.พ. 63

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา

นครศรีธรรมราช

ตะวันออกเฉียงเหนือ

ส.  15 ก.พ. 63

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา

ขอนแก่น

เหนือ

อา. 23 ก.พ. 63

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา

พิษณุโลก

กลาง

อา.  มี.ค. 63

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์เกต

นนทบุรี

สำหรับโครงการสังคมหัวแข็ง เริ่มต้นขึ้นโดย เอ.พี. ฮอนด้า ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้คนไทยหันมาใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งที่ขับขี่หรือซ้อนรถจักรยานยนต์ ภายใต้กฎเหล็ก 3 ข้อ “ขี่ซ้อนเราใส่ ใกล้ไกลเราใส่ ใครไม่ใส่เราไม่ยอม และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนจนถึงปัจจุบัน

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

- Advertisment -
เอ.พี. ฮอนด้าเผยรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบกิจกรรมในโครงการ “สังคมหัวแข็ง” ปี 4

เมื่อวันที่ 2324 มกราคม ที่ผ่านมา ดร.อารักษ์ พรประภา รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, คุณนิภา  พานน้อย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมพลานามัยนักเรียน สำนักงานการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ คุณอรุณรัตน์ วัฒนผลิน ผู้จัดการโครงการความปลอดภัยทางถนน องค์การช่วยเหลือเด็กประจำประเทศไทย (Save the Children Thailand) ได้ร่วมคัดเลือกผลงานผู้ผ่านเข้ารอบในกิจกรรมภายใต้โครงการ สังคมหัวแข็งปีที่ ประกอบด้วยกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี วาดฝันไว้ในหมวกกันน็อก ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเยาวชนทั่วประเทศ และกิจกรรมการประกวดแผนการรณรงค์การสวมหมวกกันน็อก “โรงเรียนหัวแข็ง” ที่คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนทั่วประเทศได้ร่วมส่งแผนงานเข้ามาเป็นจำนวนมาก โดยผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบแรกนี้ได้ที่ www.facebook.com/aphondahelmetproject  และ  www.aphonda.co.th/HelmetProject

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก จะลงทำการแข่งขันในระดับภูมิภาคใน จังหวัดใหญ่ โดยมีกิจกรรมสุดพิเศษมากมายให้ผู้เข้าร่วมได้สนุกกัน และยังมีศิลปินชื่อดังมาร่วมสร้างความสุขด้วย อาทิ เสนาหอย และโก๊ะตี๋ ตามกำหนดการดังต่อไปนี้

ภาค

วันที่

สถานที่

จังหวัด

ใต้

อา.  ก.พ. 63

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา

นครศรีธรรมราช

ตะวันออกเฉียงเหนือ

ส.  15 ก.พ. 63

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา

ขอนแก่น

เหนือ

อา. 23 ก.พ. 63

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา

พิษณุโลก

กลาง

อา.  มี.ค. 63

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์เกต

นนทบุรี

สำหรับโครงการสังคมหัวแข็ง เริ่มต้นขึ้นโดย เอ.พี. ฮอนด้า ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้คนไทยหันมาใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งที่ขับขี่หรือซ้อนรถจักรยานยนต์ ภายใต้กฎเหล็ก 3 ข้อ “ขี่ซ้อนเราใส่ ใกล้ไกลเราใส่ ใครไม่ใส่เราไม่ยอม และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนจนถึงปัจจุบัน

RELATED ARTICLES