Thursday, June 20, 2024
Homeข่าวน่าสนใจ"โซจิทซ์ ออโตโมทีฟ” จับมือฮุนไดผุดโชว์รูมทำเลทองย่านปทุมวัน เจาะกลุ่มลูกค้าใจกลางเมือง

“โซจิทซ์ ออโตโมทีฟ” จับมือฮุนไดผุดโชว์รูมทำเลทองย่านปทุมวัน เจาะกลุ่มลูกค้าใจกลางเมือง

บริษัท ฮุนได โมบิลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศความร่วมมือกับ บริษัท โซจิทซ์ออโตโมทีฟ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในเครือกลุ่มโซจิทซ์ คอร์ปอเรชนั่ ประเทศญี่ปุ่น เดินหน้าขยายเครือข่ายการจัดจำหน่ายรถยนต์ฮุนไดเปิดโชว์รูมแห่งใหม่ ฮุนได ปทุมวัน บนทำเลทอง ย่านปทุมวัน กรุงเทพบนถนนพระราม 1
ทั้งนี้ มร.จอง เจคิว ซีอีโอ ของบริษัท ฮุนได โมบิลิตี้ (ประเทศไทย)จำกัด กล่าวว่า หลังจากบริษัทได้เปิดตัวและเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566 ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาด้านการขายและการบริการหลังการขายควบคู่ไปกับการนำเสนอเทคโนโลยียานยนต์ที่ทันสมัย ผ่านรถยนต์รุ่นต่างๆ ของฮุนได ให้ลูกค้าชาวไทยได้สัมผัสอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ฮุนได โมบิลิตี้ ยังให้ความสำคัญกับการเดินหน้าขยายเครือข่ายผู้จำหน่าย เพื่อสามารถเข้าไปใกล้ลูกค้าชาวไทยได้มากที่สุด และเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายสำหรับการขยายเครือข่าย บริษัท โซจิทซ์ ออโตโมทีฟ กรุ๊ป (ประเทศไทย)จำกัด คร้ังน้ีถือเป็นการสร้างเพิ่มความแข็งแกร่งและความมนั่ คงให้กบัแบรนด์และการทำธุรกิจของ ฮุนได มากยิ่งขึ้น เนื่องจากพื้นที่ใจกลางเมืองของ ฮุนได ปทุมวัน ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่มีศักยภาพการเติบโตสูงสุดแห่งหนึ่ง ด้าน มร.ยูชิโอฮะระ ผู้บริหาร บริษัท โซจิทซ์ ออโตโมทีฟ กรุ๊ป (ประเทศไทย)จำกัด กล่าวว่า หลังจากกลุ่มโซจิทซ์ ประเทศไทย ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ฮุนได โมบิลิตี้ แต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ฮุนไดก่อนหน้านี้ 2 สาขา คือฮุนไดบางปูและฮุนไดรามอินทรา กม.4 และยังได้รับความไวว้างใจให้เปิดเพิ่มอีก 1 สาขาล่าสุดคือ ฮุนได ปทุมวัน” (พระราม 1) ถือเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่งที่แบรนด์รถยนต์ระดับโลกอย่าง ฮุนได เล็งเห็นถึงศักยภาพของ บริษัท โซจิทซ์ออโตโมทีฟ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด และมอบความไว้วางใจให้เข้ามารับหน้าที่ดูแลลูกค้าฮุนไดในปัจจุบันและกลุ่มผู้ที่จะเข้ามาเป็นลูกค้าในอนาคต

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

- Advertisment -
“โซจิทซ์ ออโตโมทีฟ” จับมือฮุนไดผุดโชว์รูมทำเลทองย่านปทุมวัน เจาะกลุ่มลูกค้าใจกลางเมือง

บริษัท ฮุนได โมบิลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศความร่วมมือกับ บริษัท โซจิทซ์ออโตโมทีฟ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทในเครือกลุ่มโซจิทซ์ คอร์ปอเรชนั่ ประเทศญี่ปุ่น เดินหน้าขยายเครือข่ายการจัดจำหน่ายรถยนต์ฮุนไดเปิดโชว์รูมแห่งใหม่ ฮุนได ปทุมวัน บนทำเลทอง ย่านปทุมวัน กรุงเทพบนถนนพระราม 1
ทั้งนี้ มร.จอง เจคิว ซีอีโอ ของบริษัท ฮุนได โมบิลิตี้ (ประเทศไทย)จำกัด กล่าวว่า หลังจากบริษัทได้เปิดตัวและเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2566 ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาด้านการขายและการบริการหลังการขายควบคู่ไปกับการนำเสนอเทคโนโลยียานยนต์ที่ทันสมัย ผ่านรถยนต์รุ่นต่างๆ ของฮุนได ให้ลูกค้าชาวไทยได้สัมผัสอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ฮุนได โมบิลิตี้ ยังให้ความสำคัญกับการเดินหน้าขยายเครือข่ายผู้จำหน่าย เพื่อสามารถเข้าไปใกล้ลูกค้าชาวไทยได้มากที่สุด และเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายสำหรับการขยายเครือข่าย บริษัท โซจิทซ์ ออโตโมทีฟ กรุ๊ป (ประเทศไทย)จำกัด คร้ังน้ีถือเป็นการสร้างเพิ่มความแข็งแกร่งและความมนั่ คงให้กบัแบรนด์และการทำธุรกิจของ ฮุนได มากยิ่งขึ้น เนื่องจากพื้นที่ใจกลางเมืองของ ฮุนได ปทุมวัน ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่มีศักยภาพการเติบโตสูงสุดแห่งหนึ่ง ด้าน มร.ยูชิโอฮะระ ผู้บริหาร บริษัท โซจิทซ์ ออโตโมทีฟ กรุ๊ป (ประเทศไทย)จำกัด กล่าวว่า หลังจากกลุ่มโซจิทซ์ ประเทศไทย ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ฮุนได โมบิลิตี้ แต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ฮุนไดก่อนหน้านี้ 2 สาขา คือฮุนไดบางปูและฮุนไดรามอินทรา กม.4 และยังได้รับความไวว้างใจให้เปิดเพิ่มอีก 1 สาขาล่าสุดคือ ฮุนได ปทุมวัน” (พระราม 1) ถือเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทฯ เป็นอย่างยิ่งที่แบรนด์รถยนต์ระดับโลกอย่าง ฮุนได เล็งเห็นถึงศักยภาพของ บริษัท โซจิทซ์ออโตโมทีฟ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด และมอบความไว้วางใจให้เข้ามารับหน้าที่ดูแลลูกค้าฮุนไดในปัจจุบันและกลุ่มผู้ที่จะเข้ามาเป็นลูกค้าในอนาคต

RELATED ARTICLES