Wednesday, July 24, 2024
Homeข่าวน่าสนใจ์NETA ร่วมเวทีส่งเสริมความสัมพันธ์และยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ระหว่างนครเซี่ยงไฮ้กับประเทศไทย

์NETA ร่วมเวทีส่งเสริมความสัมพันธ์และยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ระหว่างนครเซี่ยงไฮ้กับประเทศไทย

มร.ฟาง หยุ่นโจว (Mr.Fang Yunzhou) ประธาน บริษัทโฮซอน นิว เอนเนอร์ยี่ ออโต้โมบิล จำกัด เดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมงานสัมมนาพร้อมทั้งลงนามความร่วมมือโครงการลงทุนการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย ในงาน “ลงทุนในเซี่ยงไฮ้ ร่วมแบ่งปันอนาคต” ซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการการพาณิชย์เทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศจีน (Bank of China) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย (BOI) เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยน รวมถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และการค้าระหว่างนครเซี่ยงไฮ้และประเทศไทย โดยมีนักธุรกิจทั้งชาวไทยและชาวจีนเข้าร่วมสัมมนากว่า 300 คน ณ โรงแรมแชงกรี-ลา
กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

- Advertisment -
์NETA ร่วมเวทีส่งเสริมความสัมพันธ์และยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ระหว่างนครเซี่ยงไฮ้กับประเทศไทย

มร.ฟาง หยุ่นโจว (Mr.Fang Yunzhou) ประธาน บริษัทโฮซอน นิว เอนเนอร์ยี่ ออโต้โมบิล จำกัด เดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมงานสัมมนาพร้อมทั้งลงนามความร่วมมือโครงการลงทุนการผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย ในงาน “ลงทุนในเซี่ยงไฮ้ ร่วมแบ่งปันอนาคต” ซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการการพาณิชย์เทศบาลนครเซี่ยงไฮ้ ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศจีน (Bank of China) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งประเทศไทย (BOI) เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยน รวมถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และการค้าระหว่างนครเซี่ยงไฮ้และประเทศไทย โดยมีนักธุรกิจทั้งชาวไทยและชาวจีนเข้าร่วมสัมมนากว่า 300 คน ณ โรงแรมแชงกรี-ลา
กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

RELATED ARTICLES