Sunday, February 25, 2024

Homeปุจฉาหาคำตอบ“7 วัน 77 จังหวัด สงกรานต์ปลอดภัย”

“7 วัน 77 จังหวัด สงกรานต์ปลอดภัย”

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบนโยบายการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและเปิดรณรงค์ “7 วัน 77 จังหวัด สงกรานต์ปลอดภัย”  ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดย นายณัฐชาติ จารุจินดา ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รับมอบธงสัญลักษณ์สงกรานต์ปลอดภัย โดย ปตท. สนับสนุนพื้นที่จัดกิจกรรม ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในสถานีบริการน้ำมันขนาดใหญ่ 4 มุมเมือง กทม. และอีก 187 แห่ง ทั่วประเทศ ตลอด 7 วัน เพื่อให้เป็นจุดบริการ แวะพักผ่อนระหว่างการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ นับเป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนร่วมรณรงค์การลดอุบัติภัย และความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร

ในปีนี้ ปตท.ยังมีโครงการเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน โดยร่วมกับบัตรเครดิตเคทีซี และ บมจ. ทิพยประกันภัย จัดโครงการ “เดินทางอุ่นใจ…ไปกับ ปตท.” ให้ผู้ที่ใช้บัตร
เครดิตเคทีซี ชำระค่าน้ำมันครบ 800 บาท ขึ้นไป ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. 400 แห่งทั่วประเทศที่ร่วมโครงการ โดยมอบคู่มือการเดินทาง ข้อมูลที่มีประโยชน์สำหรับนักเดินทาง รวมทั้ง
มอบความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลมูลค่า 100,000 บาท จากทิพยประกันภัยอีกด้วย

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Most Popular

- Advertisment -
Recent Comments