Saturday, July 20, 2024
HomeปุจฉาหาคำตอบKUMHO TIRES ตั้งเป้าเติบโต 20 % หรือ 200,000 เส้นในปี 2555

KUMHO TIRES ตั้งเป้าเติบโต 20 % หรือ 200,000 เส้นในปี 2555

KUMHO TIRES ร่วมกับบริษัท เค พี เอส แอ็คเซสเซอรี่ส์ จำกัด ตัวแทนจำหน่ายยางรถยนต์คัมโฮ อย่างเป็นทางการ พร้อมสร้างธุรกิจยางรถยนต์คัมโฮ ในประเทศไทยให้เติบโต
ในตลาดยางรถยนต์มากยิ่งขึ้น

มร. เซ ชัง-พาร์ค Mr. Park Se-Chang Senior Executive Vice President of Head of Sales of Kumho Tires ร่วมกับ นายกิติกร นิลรัตนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค พี เอส แอ็คเซ
สเซอรี่ส์ จำกัด  แถลงข่าว Kumho Tires New Pattern Press Conference พร้อมทั้งเปิดตัวยางรถยนต์รุ่นใหม่ 4 รุ่น คือ Ecsta 4x KU22 สำหรับรถสปอร์ตสมรรถนะสูง, ecowing KH30
ประหยัดน้ำมัน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, Ecsta xs KU36 ใช้ขับแบบสปอร์ต หรือใช้ในการแข่งขัน และ Ecsta LE Sport สำหรับรถซีดานขนาดกลางถึงใหญ่

เค พี เอส แอ็คเซสเซอรี่ส์ จำกัด ก่อตั้งในปี พ.ศ.2545 เริ่มทำตลาดยางรถยนต์กับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม อาทิ กลุ่มที่มีความต้องการยางขนาดพิเศษ (Inch UP) และกลุ่มที่มีความต้องการ
การตกแต่งพิเศษ (After Market) ได้รับผลตอบรับอย่างดี จึงเดินหน้ารุกเข้าสู่ตลาดแมสอย่างจริงจัง โดยเปิดตัวยางทั้งสี่รุ่นดังกล่าว ปัจจุบัน ในประเทศไทย มียางคัมโฮวางตลาดอยู่ 16 รุ่น กว่า
150 ขนาด

ทาง KUMHO TIRES ประเทศเกาหลี ได้ให้ความสนใจกับตลาดเอเซีย จึงเตรียมส่งยางรุ่นใหม่ๆ สู่ตลาดเมืองไทยเพิ่มขึ้นในปีนี้ แผนการตลาดของ เค พี เอส แอ็คเซสเซอรี่ส์ จำกัด ตั้งเป้าเจาะตลาดดีลเลอร์ เพิ่มปริมาณจาก 350 แห่ง เป็น 400 แห่งครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยในปี 2555 นี้ ตั้งเป้าเติบโต
20% และมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มจาก 1.5 เป็น 2.5% หรือจาก 120,000 เส้นในปี 2554 เป็น 200,000 เส้น/ปี โดยเตรียมงบประมาณด้านการตลาดเอาไว้ 20 ล้านบาท

RELATED ARTICLES
- Advertisment -









- Advertisment -




KUMHO TIRES ตั้งเป้าเติบโต 20 % หรือ 200,000 เส้นในปี 2555

KUMHO TIRES ร่วมกับบริษัท เค พี เอส แอ็คเซสเซอรี่ส์ จำกัด ตัวแทนจำหน่ายยางรถยนต์คัมโฮ อย่างเป็นทางการ พร้อมสร้างธุรกิจยางรถยนต์คัมโฮ ในประเทศไทยให้เติบโต
ในตลาดยางรถยนต์มากยิ่งขึ้น

มร. เซ ชัง-พาร์ค Mr. Park Se-Chang Senior Executive Vice President of Head of Sales of Kumho Tires ร่วมกับ นายกิติกร นิลรัตนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค พี เอส แอ็คเซ
สเซอรี่ส์ จำกัด  แถลงข่าว Kumho Tires New Pattern Press Conference พร้อมทั้งเปิดตัวยางรถยนต์รุ่นใหม่ 4 รุ่น คือ Ecsta 4x KU22 สำหรับรถสปอร์ตสมรรถนะสูง, ecowing KH30
ประหยัดน้ำมัน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม, Ecsta xs KU36 ใช้ขับแบบสปอร์ต หรือใช้ในการแข่งขัน และ Ecsta LE Sport สำหรับรถซีดานขนาดกลางถึงใหญ่

เค พี เอส แอ็คเซสเซอรี่ส์ จำกัด ก่อตั้งในปี พ.ศ.2545 เริ่มทำตลาดยางรถยนต์กับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม อาทิ กลุ่มที่มีความต้องการยางขนาดพิเศษ (Inch UP) และกลุ่มที่มีความต้องการ
การตกแต่งพิเศษ (After Market) ได้รับผลตอบรับอย่างดี จึงเดินหน้ารุกเข้าสู่ตลาดแมสอย่างจริงจัง โดยเปิดตัวยางทั้งสี่รุ่นดังกล่าว ปัจจุบัน ในประเทศไทย มียางคัมโฮวางตลาดอยู่ 16 รุ่น กว่า
150 ขนาด

ทาง KUMHO TIRES ประเทศเกาหลี ได้ให้ความสนใจกับตลาดเอเซีย จึงเตรียมส่งยางรุ่นใหม่ๆ สู่ตลาดเมืองไทยเพิ่มขึ้นในปีนี้ แผนการตลาดของ เค พี เอส แอ็คเซสเซอรี่ส์ จำกัด ตั้งเป้าเจาะตลาดดีลเลอร์ เพิ่มปริมาณจาก 350 แห่ง เป็น 400 แห่งครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยในปี 2555 นี้ ตั้งเป้าเติบโต
20% และมีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มจาก 1.5 เป็น 2.5% หรือจาก 120,000 เส้นในปี 2554 เป็น 200,000 เส้น/ปี โดยเตรียมงบประมาณด้านการตลาดเอาไว้ 20 ล้านบาท

RELATED ARTICLES