Saturday, July 20, 2024
Homeข่าวน่าสนใจOR เปิดศูนย์บริการยานยนต์รูปแบบใหม่ FIT Express

OR เปิดศูนย์บริการยานยนต์รูปแบบใหม่ FIT Express

คุณสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ร่วมพิธีเปิด “FIT Express” ศูนย์บริการยานยนต์ ที่ให้บริการซ่อมบำรุงแบบเบา ณ สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น บจ.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ โดยปรับเปลี่ยนพร้อมทั้งยกระดับศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง PROCheck ภายในสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ที่มีอยู่กว่า 100 สาขา ให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นภายใต้การบริหารงานของ FIT Auto ซึ่งประกอบด้วยการจัดการอบรมทีมบริหาร และทีมช่างเทคนิค ทั้ง Soft Skills และ Hard Skills พร้อมผู้เชี่ยวชาญ และกระบวนการติดตามประเมินผลการให้บริการ เพื่อร่วมกันพัฒนาการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการความมั่นใจในมาตรฐานการบริการ

นอกจากการให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง PTT Lubricants ยังมีการบริการตรวจเช็กสภาพรถยนต์เบื้องต้นฟรี 25 รายการ รวมถึงบริการเปลี่ยนไส้กรองแอร์ ไส้กรองอากาศ เปลี่ยนหัวเทียน เปลี่ยนใบปัดน้ำฝน และแบตเตอรี่ ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการผลักดันเปลี่ยนจาก ศูนย์บริการ ProCheck เป็น FIT Express เสร็จสิ้นแล้วรวมทั้งสิ้น 51 สาขา ทั่วประเทศ รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1365 Contact Center กด 17

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

- Advertisment -
OR เปิดศูนย์บริการยานยนต์รูปแบบใหม่ FIT Express

คุณสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ร่วมพิธีเปิด “FIT Express” ศูนย์บริการยานยนต์ ที่ให้บริการซ่อมบำรุงแบบเบา ณ สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น บจ.หลักเมืองถาวรพาณิชย์ โดยปรับเปลี่ยนพร้อมทั้งยกระดับศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง PROCheck ภายในสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ที่มีอยู่กว่า 100 สาขา ให้มีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นภายใต้การบริหารงานของ FIT Auto ซึ่งประกอบด้วยการจัดการอบรมทีมบริหาร และทีมช่างเทคนิค ทั้ง Soft Skills และ Hard Skills พร้อมผู้เชี่ยวชาญ และกระบวนการติดตามประเมินผลการให้บริการ เพื่อร่วมกันพัฒนาการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการความมั่นใจในมาตรฐานการบริการ

นอกจากการให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง PTT Lubricants ยังมีการบริการตรวจเช็กสภาพรถยนต์เบื้องต้นฟรี 25 รายการ รวมถึงบริการเปลี่ยนไส้กรองแอร์ ไส้กรองอากาศ เปลี่ยนหัวเทียน เปลี่ยนใบปัดน้ำฝน และแบตเตอรี่ ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการผลักดันเปลี่ยนจาก ศูนย์บริการ ProCheck เป็น FIT Express เสร็จสิ้นแล้วรวมทั้งสิ้น 51 สาขา ทั่วประเทศ รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 1365 Contact Center กด 17

RELATED ARTICLES